the perfect storm.

The perfect storm: Detta är berättelsen om svärdfiskefartyget Andrea Gail
som med sin besättning är dödsdömt,
fångat mitt i en Atlantstorm som meteorologerna kallar den perfekta stormen -
där en sällsynt kombination av faktorer gav förutsättningar för att skapa
århundradets värsta storm med 30 höga vågor.
Dessutom så är den verklighetsbaserad.
- emelie.

Om

Min profilbild

vardag,foto
RSS 2.0